Terraced field glutinous rice in Vietnamese cuisine

Terraced field glutinous rice is one of the types of glutinous rice in Vietnamese cuisine with attractive natural aroma and delicious taste when cooked, so it is loved by everyone. This type of rice in Vietnamese cuisine is considered a specialty of Dien Bien, so it cannot be bought everywhere.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp