Thung Nham flower paradise

It is a valley near Tam Coc Ninh Binh with a poetic space created by a harmonious combination of flowers, trees, colorful orchids and birdsong with many melodies to create romantic love songs.

Hoa Lu special-use forest  near Tam Coc Ninh Binh is a tourist destination with a diversity of fauna, flora and fresh air and admire the majesty of the mountains here.

Mục nhập này đã được đăng trong News. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp