Western style banh khot in Vietnamese cuisine

Western-style banh khot in Vietnamese cuisine has coconut milk on top, so it tastes fatty and fragrant when eaten. Originally, the old days were white banh khot and yellow pancakes. I use pancake flour so the cake is yellow in Vietnamese cuisine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Chat Zalo Chat WhatApp
Gọi ngay Zalo WhatApp